תנאי שימוש ומדיניות פרטיות


תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנו, חברת סופריור (להלן "החברה"), מחויבים לשמור על פרטיות המידע של המשתמשים שלנו. מדיניות פרטיות זו חלה על אתרי האינטרנט שלנו ועל דפים שאנו מפעילים או עתידיים להפעיל במסגרת הרשתות החברתיות השונות, כגוןFacebook ,Instagram,   ואחרים. מדיניות פרטיות זו תחול לגבי כל מידע אישי שייאסף על ידינו לגביך ואשר ייאגר במערכות המחשוב שלנו, בין אם מדובר במידע אישי אותו אתה בחרת למסור לנו במסגרת השירותים אותם אנו מספקים או לצורך השתתפות בפעילויות אותן אנו מנהלים מעת לעת ("השירותים") ובין אם מדובר במידע שנאסף על ידינו באמצעים טכנולוגיים שונים אגב השימוש שלך באתר (להלן - "המידע"). מדיניות פרטיות זו מתארת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש הנעשה על ידינו במידע זה. "מידע אישי" משמעו מידע שאנחנו מקשרים באופן ישיר עם אדם מסוים, אשר עשוי לכלול, לרבות אך ללא הגבלה, שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי תשלום, כתובת IP וכו'.

התנאים הקבועים במדיניות הפרטיות הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות עקב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינוי בשירותים הניתנים על ידינו ושינויים במדיניות שלנו. בהתאם, הנך מתבקש לשוב מפעם לפעם כדי לבחון האם הוצגה על ידינו מהדורה עדכנית יותר של מדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך לחזור ולעיין בתנאיה, שכן תנאים עדכניים אלו יחולו ביחס לכל המידע האגור במערכות המחשוב שלנו, לרבות מידע שנמסר על ידך או נאסף אודותיך עובר למועד עדכון מדיניות הפרטיות.

מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורך את מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בשפה ברורה ומובנת. יחד עם זאת, אם בכל זאת קיימת חוסר בהירות ביחס לנושא כזה או אחר, או שהנך מעוניין לקבל הבהרות כלשהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין ואנו נשמח לעזור. פניות כאמור ניתן להעביר אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת   [email protected]

המידע - מהו המידע אותו אנו אוספים לגביך

החברה רשאית לאסוף, לקבל ולאחסן כל מידע, לרבות מידע אישי, נתונים וכל פרטים אחרים, אשר יישלחו, יעלו, יפורסמו, ישודרו, יועברו, ישותפו או יוחלפו בקשר עם השירותים. המידע האישי יישמר במאגר המידע שלנו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

אינך מחויב למסור לנו מידע אישי ואולם חלק מהמידע האישי הנדרש על ידינו מהווה תנאי לביצוע פעולות מסוימות באתר ו/או לקבלת שירותים הניתנים על ידינו ואם לא תמסור לנו מידע אישי כנדרש על ידינו, יתכן שלא תוכל לקבל חלק מהשירותים הניתנים על ידינו או להשתתף בפעילויות המנוהלות על ידינו.

המידע האישי שייאסף אודותיך עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

מידע שתספק לנו:
כאשר תירשם לאתר ולשירותים שלנו, תתבקש לספק מידע אישי כגון: שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי קשר, אשר ישמשו אותנו לצרכי תקשורת עמך, לצרכי שירות לקוחות, תמיכה והדרכה.


כאשר תשתמש בשירותים (לרבות בקשת הצעת מחיר), תתבקש לספק מידע אישי נוסף כגון: פרטי הנהג שלך, העדפותיך בנוגע להשכרת רכב, פרטי ההזמנה - לרבות מועדי השכרת רכב ומיקום ההשכרה, גיל, מספר ת.ז./ דרכון, תאריך לידה, וכיוצא באלו פרטים אישיים, פרטי תשלום, וכן כל הוכחה לאימות זהותך שאנו עשויים לבקש וכל פרט נוסף שתבחר לספק לנו במסגרת השירותים או דרכם או בכל תקשורת אחרת שתבצע עמנו. המידע האמור וכן מידע שייאסף על ידינו אודות העסקאות שביצעת באמצעות החברה, ישמש אותנו לצרכי טיפול ומימוש הזמנתך, שירות לקוחות, העברת עדכונים ויצירת תקשורת מולך, תמיכה ומתן מענה לפניותיך, ניהול גביית התשלומים והוצאת חשבוניות בגין השירותים, ניהול הליכים פרוצדורליים הנובעים מן ההסכם עמך, דיווח חשבונאי ועמידה בהוראות הדין, טיפול בתביעות פוטנציאליות, וכדי לוודא את אמינות העסקה המבוקשת ולמנוע פעילות מפרה או בלתי חוקית.


מידע שאתה עשוי לספק לנו כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, לרבות צ'ט או כאשר תזין מידע באתר שלנו או תשלח תשובות לשאלונים וסקרים. אנו רשאים לשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו או נציגים אחרים של החברה לצרכי שירות לקוחות ושיפור איכות השירות, והתגוננות מפני תביעות.

 מידע שיסופק לנו בידי סוכן הנסיעות שלך: במקרים בהם הזמנת שירותים מבוצעת בידי סוכן נסיעות עבורך, באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, נקבל מהסוכן את פרטיך האישיים המפורטים לעיל הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה. סוכן הנסיעות אחראי להודיע ללקוח הקצה כי פרטיו יימסרו לידי החברה לצורך ביצוע הזמנת השירותים.

מידע הנאסף אודותיך באופן אוטומטי: בעת השימוש שאתה עושה באתר, גם אם אינך מבצע הזמנת רכב באתר, אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע למאפייני השימוש שלך באתר, לרבות מידע אודות מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתה משתמש, כתובת ה- IP ממנה אתה גולש באתר, מידע דמוגרפי, מיקומך הגיאוגרפי, משך הזמן בו גלשת באתר, אתר אינטרנט מהם הפנית לאתר והתכנים בהם גילית עניין במסגרת האתר. בנוסף, אם הנך משתמש במכשיר נייד (כגון טלפון חכם או טאבלט), אנו עשויים לאסוף מידע אודות המכשיר בו הנך עושה שימוש, כגון מזהה המכשיר, נתוני המיקום שלך, הגדרות הפרטיות של המכשיר. המידע המתואר בפסקה זו אינו כולל מידע אישי ולכן הוא מאופיין כמידע סטטיסטי (להלן - "המידע הסטטיסטי") ואולם הוא עשוי לספק לנו נתונים אודותיך.

בנוסף למידע סטטיסטי ולמידע אישי, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך במסגרת פעילויות שונות המנוהלות על ידינו ואשר בהן תבחר להשתתף, כגון שיתופים שתבצע או הודעות שתרשום בעמודי הרשתות החברתיות השונות המופעלות על ידינו, מבצעים שנערוך מעת לעת במסגרת הרשתות החברתיות השונות או הודעות שתרשום במסגרת מערכות "צ'אט" המופעלות על ידינו או עבורנו. אינך מחויב להשתתף בפעילויות אלה אבל חשוב שתדע שמידע שיימסר על ידך במסגרתן עשוי להיאסף על ידינו.


מדיניות אבטחת מידע

אנו פועלים כדי לקיים אמצעי אבטחה סבירים במטרה להגן על המידע האישי שלך וצמצום אפשרות חשיפתו בפני גורמים לא מורשים. יחד עם זאת, אין באמצעים אלו כדי לחסום באופן מוחלט חדירות למאגר המידע המבוצעות בידי גורמים לא מורשים הפועלים בניגוד לדין.

בנוסף, סליקת כרטיסי האשראי של לקוחות המבצעים הזמנה באמצעות האתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה. סופריור אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר במערכות המחשוב שלה.
מדיניות תשלום

תשלום מקוון יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, כאשר על מבצע העסקה להשתמש אך ורק בכרטיס כאמור, שהוא בבעלותו בלבד. 

חריגה מהאמור עלול לגרום לבטלות העסקה ואף לסנקציות פליליות בהתאם לכל דין.


תנאי תשלום


תעריף השכרת רכב מחושב על בסיס אינטרוול של 24 שעות, המחירים המופיעים באתר עשויים להשתנות מעת לעת והמחיר הקובע הוא המחיר המופיע באתרי החברה בשעת ביצוע התשלום, נוסף למחיר המצוין באתר, יתווסף מרכיב המע"מ (VAT) אשר שיעורו הנוכחי עומד על 5 % וכן עשוי להשתנות מעת לעת.


דוגמא: השכרת רכב בשעה 10:00 בבוקר, עליך להחזיר אותו עד לא יאוחר מהשעה 10:00 יום למחרת.
כל עיכוב יביא לחיוב של יום השכרה נוסף, על כל המשתמע מכך.

החשבונית תונפק ע"י חברת סופריור במעמד אסיפת הרכב. כמו כן, נדרש הלקוח להסדיר את יתרת התשלום עבור כל תקופת ההשכרה בטרם קבלת הרכב.
במעמד קבלת הרכב נדרש הלקוח להפקיד פיקדון בסכום מסוים אשר יקבע ע"י החברה בהתאם לסוג הרכב המושכר, הפיקדון יועבר לחברה ע"י סליקה של כרטיס אשראי/חיוב ויוחזר ללקוח עד חודש ימים מיום החזרת הרכב.


תנאי שריון וביטול

החברה משריינת עבורך את הרכב בהתאם להזמנה שלך מרגע ביצוע תשלום בפועל של 20% מגובה ההזמנה, ע"י חיוב כרטיס האשראי באמצעות המערכת המקוונת. 

תנאי ביטול:
ביטול עסקה יתאפשר עד 48 שעות (להלן: "תקופת הביטול") מיום ביצוע ההזמנה ועיבוד תשלום דמי ההשכרה.
לאחר תקופת הביטול לא יינתן החזר כספי כלשהו.דרישות והגבלות נהגים ורישוי

לא תתאפשר השכרת רכב ממלאי הרכבים הקיים בחברה למי שטרם מלאו לו 21 שנים, לגבי רכבים המוגדרים כרכבי ספורט, בהתאם להגדרה בתקנון חברת סופירור דובאי, לא תתאפשר למי שטרם מלאו לו 23 שנים.

על המזמין להצטייד ברישיון בינלאומי בתוקף אשר ייבדק ע"י צוות המכירות במעמד קבלת הרכב. רישיון שימצא לא תקין ו/או לא בתוקף עלול לגרום לביטול עסקת השכירות ולא יינתן החזר כספי עבור דמי המקדמה/שריון.


למען הסר ספק, השכרת הרכב תתאפשר רק למי שמלאו לו 21 שנים, 23 לרכבי ספורט כהגדרתם בחברת סופריור, ובעל רישיון בינלאומי בתוקף כאמור.

חל איסור מוחלט לנהגים להפעיל או להשתמש ברכב המושכר תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים. כל שימוש כאמור עלול לגרור הליכים משפטיים כנגד הנהג.

נוסף לאמור,  נהג אשר יפעיל או ישתמש ברכב תחת השפעה כאמור, יישא באופן מלא באשר לעלויות תיקון נזק העלול להיגרם מכל סיבה שהיא וזאת על אף אם רכש הנהג כיסויי ביטוחי מלא.

בטרם קבלת הרכב במושכר על הנהג לוודא שהוא כשיר לעשות שימוש ברכב לפי הדין המקומי שחל באיחוד האמירויות הערבית.


מסירת הרכב

הרכב יימסר ללקוח, בהתאם לבקשתו, בשדה התעופה, בבית מלון או באיסוף עצמי ע"י הלקוח בסוכנות.

על הלקוח להציג מסמכים מקוריים ותקפים לצוות סופריור במעמד קבלת הרכב.

יודגש כי ישנה אפשרות למסירת הרכב מחוץ לדובאי. השירות כרוך בתוספת תשלום אשר ייקבע ע"י החברה בהתאם לאזור המסירה המבוקש, סוג הרכב וכו'.


הגבלות ותנאים כללים

חל איסור מוחלט על עישן ברכב, הפרה של תנאי זה עלולה לגרור חיוב כספי של עד 500 דולר.

על הנהג להחזיר את הרכב במצב שהוא קיבל אותו, יש להחזיר את הרכב לאחר שטיפה וכן מיכל דלק מלא, חריגה מהאמור עלול לגרור חיוב נוסף.

אסור בהחלט לחרוג מהגבלות הנהיגה של חברת סופריור האוסרות על שימוש ברכביהם לצורך כניסה לשטח/חול, השתתפות במירוצים, החלקות   ((drifting  ו/או שחיקת צמיגי הרכב באופן מכוון (burnout) , כניסה למסלולים ו/או מסלולי מירוץ.

הנהג אינו רשאי לנסוע ברכב במהירות שמעל 160 קמ"ש, נהג אשר יעבור את הגבלת המהירות של חברת סופריור יוזהר תחילה, חזר ועבר את ההגבלה בשנית יחויב בקנס ע"ס 2000 AED, עבר הנהג פעם נוספת את הגבלת המהירות רשאית החברה לכבות את הרכב ( באמצעות מנגנון הפעלה/כיבוי מרחוק) ולבטל את יתרת תקופת השכירות על כל המשתמע מכך.

במקרים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתה של חברת סופריור, ייתכן שיתאפשר להכניס חיות מחמד לרכב, אולם יחול חיוב עבור נזק ו/או לכלוך שיגרם כתוצאה מכך.


הגבלת שימוש בקילומטראז'

הצעות השכירות של החברה מבוססות על שימוש מקסימלי של מספר קילומטרים הנקובים בחוזה האישי בין הלקוח לבין החברה, כאשר במרבית המרכבים השימוש המקסימלי הוא כ 270 קילומטר ליום.

חריגה מהשימוש המקסימלי ליום, בהתאם למגבלה הפרטנית של הרכב המושכר, תביא לחיוב נוסף שנע בין 5-10 AED לקילומטר וזאת בהתאם לסוג הרכב ולתנאי החוזה הפרטני, כאמור.

תשלומי אגרות וקנסות

באזורים מסוימים ייתכן שיחויב הלקוח בגין תשלומי אגרה על שימוש בכבישים ו/או סוג כבישים מסוימים, כאשר במרבית הכבישים האמורים סכום האגרה עומד על כ 4 AED בתוספת של 1 AED  עבור דמי שירות וטיפול ובתוספת מע"מ כדין.

למותר לציין כי החיוב האמור הוא לשימוש אחד באותו כביש ו/או קטע.

הלקוח יחוב באופן אישי ומלא בגין כל קנס תעבורה שיקבל בזמן השכירות ו/או יועבר לידי החברה בתום התקופה, וזאת בתוספת של דמי שירות ע"ס 50 דולר בתוספת מע"מ עבור כל קנס שיתקבל.

יודגש כי על הלקוח לשלם את הקנס מיד עם קבלת הודעת דרישת תשלום, החברה רשאית לקזז את סכום הקנס בתוספת דמי שימוש ומע"מ כאמור, מסכום הפיקדון שהופקד ע"י הלקוח במעמד קבלת הרכב.


תנאים כללים

כל הסכמי השכירות כפופים לחוקים הרלוונטיים של איחוד האמיריות הערבית. כל ההיטלים והמסים הממשלתיים הנוכחים והעתידיים החלים יוטלו כנדרש בהתאם לחוקי איחוד האמיריות הערבית.

תאונות

במקרה של תאונה, אין נקפא מינה לעניין האשם בתאונה, החוזה יבוטל באופן אוטומטי ולא יינתן החזר כספי כלשהו.
במקרה כאמור, על הלקוח לספק דו"ח/תיעוד משטרתי גם אם התאונה לא נגרמה על ידו. יודגש כי הלקוח מחויב להמציא את דו"ח המשטרתי גם אם רכש חבילת ביטוח מקיפה לרכב.

מי אנחנו

סופיריור היא חברת השכרת רכבי היוקרה הטובה ביותר בדובאי, מכיוון שהיא מספקת את המכוניות החדשות הטובות ביותר בשוק. יש לנו צי גדול של 70 מכוניות ספורט ומותרות. אנו ידועים בשירות המקצועי שאנו מספקים יחד עם המחירים והאיכות הטובים ביותר.

450+ Reviews
לעקוב אחרינו

© Superior IL 2022. All Rights Reserved.
v1.0.1
By Averotech